Input:

Umíte ocenit a pochválit sami sebe?

4.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

401
Umíte ocenit a pochválit sami sebe?

Jiří Pokorný

Naučte se oddělit „černý přídavek” od skutečné reality. Pokud to dokážete, zažijete pocit sebeúlevy. Dejte si načas a buďte k sobě upřímní – zde se opravdu nevyplatí lhát si do vlastní kapsy!

Sebehodnota

V minulých lekcích jsme se zabývali trochu temnějšími stránkami lidské psychiky. Možná to pro některé z vás bylo nepříjemným překvapením. Chtěli jste přece rychlý a jednoduchý návod na štěstí. Vždyť v žádném případě není přitažlivé prohrabovat se takovými negativními projevy, jako je sebenenávist nebo manipulace! Jenomže právě přístup ve stylu laciné esoteriky – „stačí se přece jen rozhodnout: odteď se budu zabývat pouze příjemnými věcmi a pocity, a budu okamžitě šťastný” – je právě tím, co určitě tento on-line kurz nabízet nechce.

Práce s emocemi je práce jako každá jiná, musí se tudíž odpracovat a není možné, aby z celých 100 % byla jen hezká a příjemná. Občas je nutné sundat imaginární rukavičky jemného přístupu a naopak je žádoucí a nutné holýma rukama sáhnout do hnoje – tedy do nepěkných zákoutí vlastní duše. Tolik ke stínům našich osobností v podobě snížené sebehodnoty až sebenenávisti či různých negativních i pozitivních manipulací.

V této kapitole na chvíli opustíme tento stín a půjdeme se zabývat více světlem – tedy jak cíleně a spíše příjemně pomoci vlastní sebehodnotě a sebelásce. Naučíme se další funkční techniky psychohygieny. První z nich bude definice vlastní hodnoty. Je to opět jedna z preventivních technik psychohygieny, je tedy vhodné ji provádět v čase, kdy se nenacházíte na psychickém dnu (dle naší emoční propadové křivky tedy ve stavu na úrovni -2, nebo dokonce -3). Jde o to, na chvíli se zastavit a sepsat seznam pozitiv, které tvoří naši vnitřní hodnotu. Zkusíme si to na imaginárním příkladu (za kterým je ale reálný, ovšem nejmenovaný klient, tak jak ho na koučinku sám sepsal):

Definice vnitřní hodnoty

1. inteligence

2. manuální zručnost

3. empatie

4. trpělivost

5. otevřenost

6. vyrovnanost

7. sečtělost

8. flexibilita

9. instinkt

10. nadhled

Toto je vnitřní hodnota jiného člověka než jste vy – a teď se vrátíme k vaší vnitřní hodnotě. Co je vlastně vaše vnitřní hodnota? Jsou to schopnosti, dovednosti, hodnoty, vrozené vlastnosti atd., které máme v sobě a které jsme schopni si uvědomit a pojmenovat (a nejlépe také v reálném životě používat) – vnímáme je jako prvky, které tvoří naši cenu. Zásadní je, že jsou jen naše, nejsou vůbec v ničem závislé na vnějším okolí. Je to neviditelná zeď, o kterou se můžeme opřít v době, kdy nám není dobře (kdy se naše psychika pohybuje v křivce na úrovni -2 či -3). Ale tuto zeď musíme postavit, když jsme emočně v pořádku; pokud je nám mizerně, tak už to moc nejde. Důležité je tedy sepsat si seznam minimálně 10 bodů (většímu objemu se samozřejmě meze nekladou), uchovat si jej – nejlépe v PC nebo vyfotit rukou psaný text do mobilu – a nosit při sobě pro chvíle, kdy se naše psyché řítí dolů, dolů do hlubin negativních psychických zákoutí.

Abychom tento pád zastavili, je vhodné si rychle tento seznam naší skutečné vnitřní hodnoty přečíst a uvědomit si jednotlivé hodnoty a jejich souvislosti, schopnosti i sílu, kterou nám dávají. Tím se náš emoční propad přibrzdí – a o to jde. Jak už bylo řečeno – je to prostě zeď, o kterou se opřeme. Důležité je skutečně psát jen vnitřní hodnoty (ne rodinu, peníze, kariéru, přátele, dům, děti atd. – to všechno plně neovládáme a především nevlastníme, tudíž to není naše vnitřní hodnota), do seznamu neuvádíme části života, o které kdykoliv přes veškerou svou snahu můžeme přijít. Mimochodem u lidí, kteří mají sníženou sebehodnotu (o osobách trpících sebenenávistí nemluvě), je právě u tohoto cvičení typické, že je to pro ně strašně obtížný úkol. Mají potíže napsat alespoň něco, 10 bodů je pro ně vlastně nemožný rozsah.

Tedy je na místě si to zkusit na vlastní kůži:

Napište do tohoto seznamu 10 konkrétních bodů, které tvoří vaši vnitřní hodnotu. Co sami na sobě považujete za dobré, kvalitní vlastnosti, o které se můžete opřít? Neuvádějte do tohoto seznamu nic, co závisí na vnějším světě, a potřebujete k tomu tudíž spoluúčast někoho či něčeho. Aby to bylo ještě více jasné, pomůžeme si příměrem. Co byste mohli použít (a je to ve vás) i v mezních, kritických situacích jako např.: jste ve vězení, ztroskotali jste na pustém ostrově atd. Prostě vnější svět zcela zmizel a jste tu jen vy a obtížná reálná situace.

Definujte svoji vnitřní hodnotu:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________

7.______________________________________________________________________

8.______________________________________________________________________

9.______________________________________________________________________

10._____________________________________________________________________

1. Co vás při vyplňování tohoto seznamu napadlo?

______________________________________________________________________

2. Šlo to dobře a rychle?

_____________________________________________________________________

3. Vyplnili jste všechny body najednou nebo jste museli sepisování několikrát přerušit?

______________________________________________________________________

4. Vyplnili jste méně než 10 hodnot?

______________________________________________________________________

5. Jsou nějaké hodnoty významně cennější než jiné?

______________________________________________________________________

Je zajímavé nejen to, co jako výsledek (tedy konkrétní jmenný seznam) vzejde z vašeho přemýšlení, ale stejně důležitá je i cesta k tomuto cíli. Možná jste byli překvapeni, jak moc (nebo málo) takových hodnot ve vás je. Teď o nich víte. Je dobré se pro srovnání a třeba i pro doplnění zeptat ve svém blízkém okolí, jaké vnitřní hodnoty ve vás oni vidí, a naopak je seznámit se svým vlastním součtem v definici vnitřní hodnoty. Zásadní je také uvědomění a oddělení toho, co je vnitřní (tedy úplně naše) a co je vnější (co nemáme zcela ve své moci, potřebujeme k tomu někoho či něco). Často stavíme svoje životy zcela na vnějších hodnotách (a to je myšleno i ve vztahových záležitostech), jenže partner/ka může odejít, děti můžete zatratit, peníze a s nimi spojené společenské statuty končí společně s rozhodnutím o vašem propuštění z práce, dům zničí povodeň atd.

O to vše prostě bohužel přes veškerou snahu můžete přijít, ale o své vnitřní hodnoty nikoli! Je třeba o nich vědět, hýčkat si je a hlavně si je připomínat v časech krize.

Nenechte se stresovat (děláme přece techniku psychohygieny) tím, že vám sepsání deseti bodů zabere hodně času nebo že seznam dopisujete na pokračování. Málokdo z nás k něčemu takovému byl vedený, a tak většina lidí zapomněla na svoji skutečnou vnitřní hodnotu. Dejte si čas, vzpomínejte, pozorujte sami sebe, nebojte se ocenit a pochválit. Pokud se už při psaní jednotlivých hodnot cítíte lépe, pokračujte klidně dál, nechte seznam dlouhodobě otevřený a dopisujte postupně svoji patnáctou, dvacátou vnitřní hodnotu. Zeď, o kterou se v zátěžové chvíli opřete, bude o to pevnější.

Podstatné také je sledovat svoje pocity při sestavování tohoto seznamu z hlediska toho, jak jsou pro vás více či méně cenné. Posuzování a označení těch dvou tří úplně nejsilnějších a nejcennějších vnitřních hodnot je dobré pro uvědomění si vlastního vnitřního jádra, tedy hodnot, o které se dá opřít v jakékoliv situaci pro jejich sílu a univerzálnost. Tato technika psychohygieny je vlastně taková pozitivní detektivka, pátrání po svatém grálu – svém vnitřním pokladu. Neděláme ve skutečnosti nic nového a objevného, taková hledání a pátrání ve vlastním nitru (která mají za cíl najít potřebnou sílu a smysl mnoha procesů) lidé už praktikují tisíce let. Jen se nenechat znejistit přehnaně rozumově-materialistickým nahlížením na všechno a na všechny; největšího přítele – ale i nepřítele – máme vždy v sobě. A touto technikou silně povzbuzujeme svého vnitřního přítele, svoji vnitřní hodnotu.

Změna falešného kruhu prožívání

Další technikou sebehygieny, kterou se tady a teď společně naučíme, je změna falešného kruhu