Input:

Máte ve svém životě rovnováhu?

14.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1401
Máte ve svém životě rovnováhu?

Jiří Pokorný

Pokuste se vydolovat z hloubi Vaší mysli Vaše hodnoty, potřeby a talenty. Zjistíte tak, zda o nich víte a zda se jim opravdu patřičně věnujete.

Hodnoty, talenty a potřeby

Dostáváme se společně na úplný závěr našeho on-line kurzu. Prošli jsme skutečně hodně témat, vzpomenete si ještě na tyto pojmy: emoční propadová křivka, rychlá krizová intervence, pozitivní manipulace vlastní mysli, vnitřní sebenenávist, manipulace a kontramanipulace, moje vnitřní hodnota, falešný kruh prožívání, masky co nosíme, falešné a pravé já, osobnostní stín, neverbální komunikace, lidské hry, dospělá a zdegenerovaná komunikace či mentalita hojnosti?

Tak tuto dlouhou cestu plnou nových a ne vždy zcela příjemných informací jsme společně prošlapali. Smekám před všemi, kteří jste kurzem prošli až k této lekci. Není vlastně možné, abyste takovým množstvím textu, který se úmyslně snažil vyvolat vaše pocity, prošli beze změny. Už prostě nejste stejní. A to je výborné! K výše uvedeným pojmům se ještě vrátíme v druhé části této lekce, lehké opakování s dalšími tipy na uvedení do praxe se jistě bude hodit.

Teď se zkusíme ještě jiným úhlem pohledu podívat na taková silná slova, jako jsou hodnoty, potřeby a talenty. Vaše hodnoty, nesaturované potřeby a skryté talenty. A uděláme to formou tří tzv. hraničních otázek, tedy takových otázek, které stimulují hodně silné emoce. Otázky jsou záměrně takové, aby atakovaly vaši mysl popisem hraničních životních situací – chceme tím z hloubi vaší mysli vydolovat vaše hodnoty, potřeby a talenty, zjistit, zda o nich víte a skutečně se jim patřičně věnujete.

Zkuste se teď vážně a hluboce zamyslet nad příštími třemi otázkami a poctivě na ně odpovězte. Sami pro sebe. Vždyť tím nejdůležitějším člověkem na světě by pro vás měla být osoba, na kterou se ráno díváte v zrcadle.

1) Jak byste v prvních dnech a týdnech reagovali na zprávu, že vám teď začne pravidelně chodit na účet jako renta částka 100 000 Kč?

_______________________________________________________________________

2) Co by tato změna udělala s vaším životem v dlouhodobém horizontu? Jak trvale by toto zahýbalo s vámi a s vaším okolím? Do čeho byste se pustili?

_______________________________________________________________________

3) Dozvěděli jste se, že vám na tomto světě zbývá posledních šest měsíců života. Jak s nimi naložíte? Co uděláte, co neuděláte?

_______________________________________________________________________

Jaké poučení jste si z těchto otázek a vašich následných odpovědí vzali? I když nyní pravděpodobně žádnou z těchto hraničních situací reálně neprožíváte, co vlastně uděláte teď?

_______________________________________________________________________

První otázka je směrována k pojmenování vašich skrytých potřeb. Takových, o kterých člověk sní, ale pořád je odkládá, protože na ně nemá peníze nebo čas – protože musí chodit do práce. Zajímavé je i to, jestli byste dál chodili do zaměstnání – pokud ano, pak je nutnost pracovat pro vás skutečnou potřebou. Popište si tuto situaci co nejpodrobněji, nenaplněných potřeb máme všichni mnoho, jen je pojmenovat! Budete se pak víc věnovat vztahům nebo zážitkům?

Druhá otázka se orientuje na věci a činnosti, ke kterým se trvale nasměrujete poté, co si splníte ty akutní potřeby nastíněné v úvodní otázce. Je to něco, co můžeme označit jako váš skrytý talent – je to ve vás, ale okolnosti běžného života, který vás plně vytěžuje mnoha povinnostmi, to nedovolují. Začnete hrát na kytaru, tancovat latinskoamerické tance nebo budete cestovat či věnovat se dobrovolnictví? Nebo budete hledat nové lidi kolem sebe či oživovat zbytečně mrtvé staré vztahy?

Třetí otázka na vás možná bude působit až moc drsně. Naše moderní civilizace má k smrti velmi rozporuplný vztah, ve hře je většinou potlačování tohoto nutného faktu spojené s obrovským strachem. A tato otázka se ptá dokonce na vaši smrt... Ale takto silně emotivně vyhrocený dotaz je položen úmyslně, abychom si díky němu dokázali uvědomit skutečné hodnoty, které pro nás mají tu největší cenu. Zůstanete někde stranou od lidí, v klidu a v dobrovolné izolaci? Nebo naopak budete chtít navštívit co nejvíce lidí, kteří jsou pro vás důležití? Nebo celý zbývající čas strávíte jen s jedním zásadním partnerem? Budou ve hře adrenalinové zážitky, které jste si nikdy nedovolili? Či navštívíte vysněnou velkou čínskou zeď, protože tenhle odkládaný sen už opravdu jindy splnit nepůjde? Když už člověk má jen posledních šest měsíců, pak skutečně dělá jen ty věci, které pro něj mají tu nejvyšší hodnotu.

Další otázka je orientována k poznání, které ty tři předcházející měly přinést. Zajímavé je především sledovat dvě linie: proč vlastně tyto věci, které tolik potřebujete, neděláte už nyní? Na co pořád čekáte? Určitě většina z toho, co jste si do odpovědí napsali, jde udělat už teď! Bez osudové výzvy, kterou přináší hraniční situace obsažené v otázkách. Na nic nečekejte a pusťte se do realizace svých nenaplněných potřeb, do užívání si svých skrytých talentů i do splynutí se svými hlavními hodnotami. Další zajímavou zprávu plynoucí z tohoto krátkého dotazníku můžeme zformovat do otázky: Máte ve svém životě rovnováhu? Zkusíme se na tuto druhou linii poučení z dotazníku podívat přes rozvržení čtyř jednoduchých rolí ve vašem životě.

Zkuste se zamyslet nad svým skutečným, nedávno prožitým týdnem (či větším časovým úsekem) a rozdělte své provozované činnosti do těchto rolí:

1) Robot

To jsou ty činnosti, které mechanicky a bez přemýšlení často opakujete. Jsou nutné pro běžné fungování, ale nepřinášejí nic nového, ani nic příjemného či transformačního.

Příklady těchto činnosti (uveďte sami):

_______________________________________________________________________

2) Požitkář

To jsou ty činnosti, které většinou nepřinášejí žádný racionální užitek, ale cítíte se při nich velmi dobře. Prostě si to užíváte, a to bez jakéhokoliv pocitu studu či viny.

Příklady těchto činnosti (uveďte sami):

_______________________________________________________________________

3) Kreativec

Tady jste v roli, kdy produkujete nové nápady, postupy, sršíte chutí ke změně. Je to takové osvícení, kdy obě vaše mozkové hemisféry vzácně spolupracují a vy si připadáte jako génius. V této roli nehodnotíte, co z nápadů budete realizovat, necháváte mysl pracovat naplno bez hranic.

Příklady těchto činnosti (uveďte sami):

_______________________________________________________________________

4) Stratég

Jedná se o fázi, kdy vyhodnocujete a vybíráte nápady, které jste vymysleli jako kreativec. Plánujete, organizujete – jste výrazně v budoucnosti. Dáváte dohromady věci, které vás budou živit v budoucnu, nebo vám budou dělat radost. Nejlépe obojí. Strategické myšlení je vlastní všem úspěšným lidem.

Příklady těchto činnosti (uveďte sami):

_______________________________________________________________________

Jsou tyto čtyři složky skutečně ve vašem životě vyrovnané? Klíčem (v racionální i emocionální rovině) je na žádnou z těchto rolí nezapomínat, neochuzovat ji. A zajímavá situace také nastává, pokud vám při tomto rozdělování hodně činností ještě tzv. zbylo. Pokud vám něco nešlo zařadit ani do jedné z těchto čtyř rolí, můžeme to označit jako tzv. šedou zónu. To znamená, že se v inkriminovanou chvíli nevěnujete ani jedné z těchto rolí, nebo se naopak věnujete všem naráz. Ani jeden z těchto přístupů nevede k vnitřní rovnováze – dělejte všechny, ale nemíchejte je! Právě plné soustředění vždy jen na jedinou z rolí vám přinese to, co skutečně chcete.

Opakování klíčových technik psychohygieny

A teď společně uděláme krátkou retrospekci, tedy zkusíme si zopakovat klíčové techniky z kurzu i jejich praktické využití a vazbu na ostatní témata:

Emoční propadová křivka

 • popis – průběžné zaznamenávání denní průměrné nálady po dobu aspoň 30 dnů v grafu, který má 7 poloh (nálada -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3);

 • benefit – objektivně zjistíte, jak to s vaším prožíváním opravdu je. Přehnaně kladné či záporné jednorázové prožitky klamou, důležitá je celková amplituda (výkyv nálad) a průměrná nálada za delší časovou jednotku;

 • využití – v situacích, kdy se v sobě dlouhodobě nevyznáte („mlátí to s vámi ode zdi ke zdi”) a máte divné pocity z celého svého života;

 • vazba – tato technika souvisí s manipulací (ať už manipulujete s někým vy, nebo jste sami manipulováni) nebo s výraznou převahou falešného já ve vaší osobnosti.

Rychlá krizová intervence

 • popis – technika, kdy se ve třech fázích rychle zbavujeme napětí způsobeného akutním emocionálním zraněním. 1. fáze: zakřičíme, co nás srazilo; 2. fáze: počkáme na odezvu těla; 3. fáze: imaginárně vyjmeme z těla a zahazujeme;

 • benefit – přináší rychlou a znatelnou úlevu, neboť ji stačí udělat hned po citovém propadu nálady. Nemusí se dělat dlouhodobě a preventivně;

 • využití – ideální pro emotivní lidi. Je nenáročná na čas i na prostor;

 • vazba – skvěle se při ní shazuje maska, kterou nosíme a která nám neumožní se uvolnit.

Pozitivní manipulace vlastní mysli

 • popis – preventivní technika psychohygieny: po dobu minimálně 30 dnů si každý den večer zapisujeme tři věci, které nám přinesly dobrou plusovou emoci;

 • benefit – při pravidelném zapisování přináší úlevu, která přetrvává i dva, tři měsíce po skončení práce s touto technikou. Naše mysl se pak dlouhodobě obrací jinam než u většiny lidí – k hezkým prožitkům;

 • využití – když naše nepohoda trvá už skutečně dlouho a nechceme „to lámat” nějakou silnou emocionální akcí, ale naopak po kouskách sami sobě pomoci;

 • vazba – tímto způsobem výrazně podporujeme své pravé já a také silně oslabujeme své falešné já.

Vnitřní nenávist

 • popis – je to stav mysli, kdy sami sebe vnímáme jako losera, který nemá právo být šťastný. Lidé kolem nás se zdají být nepřátelští: „Všichni mi házejí klacky pod nohy!”;

 • benefit – pokud si toto dokážeme přiznat, je to první významný krok k záchraně vlastní psychické pohody;

 • využití – konečně přemůžeme něco, co nazýváme „osudové prokletí” nebo prostě