Input:

Mluvte nahlas o tom, co chcete

13.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1301
Mluvte nahlas o tom, co chcete

Jiří Pokorný

Snažte se v lidech vidět to lepší, zbytečně si nemalujte černé scénáře – síla pozitivní myšlenky je mocná. Zkuste přijmout ideu, že žijete v přátelském vesmíru.

Mentalita hojnosti

V rámci tohoto kurzu jsme se učili různé techniky psychohygieny, preventivní i reaktivní. Tedy ty, které děláme průběžně (jakoby do antistresové zásoby), ale i ty, které je dobré udělat hned po našem konkrétním emocionálním propadu. V této předposlední kapitole se budeme věnovat dlouhodobému až trvalému myšlenkovému nastavení, které lze nazvat „mentalita hojnosti”. Je to stálé, rozumné pozitivní nastavení bez známek dětské naivity. Schopnost víry, snění, hlubokého smyslu pro tajemno, ale i přijatého tušení všeho utrpení, které život přináší.

Štěstí si každý vyrábí sám, nemá smysl ho hledat pořád někde mimo nás. Je to vnitřní stav, nezávislý na vnějším prostředí. Ano, mnoho lidí dnes i nezaviněně trpí fyzickými, psychickými, finančními či vztahovými ranami až tragédiemi, ale přesto zkuste trénovat štěstí jako každou jinou dovednost.

Štěstí si přitáhneme tím, že se šťastně chováme!

Teď si jako inspiraci zkusíme popsat co nejvíce praktických tipů, myšlenek a činností, které vedou ke stavu mentality hojnosti:

1. Dlouhodobá mentalita hojnosti je lepší, než všechny techniky psychohygieny. Snažte se v lidech vidět to lepší, zbytečně si nemalovat černé scénáře, síla pozitivní myšlenky je mocná. Zkuste přijmout ideu, že žijete v přátelském vesmíru (opak znamená, že všude okolo vidíte nepřátele a čekáte od nich ránu – ta pak pravděpodobně opravdu přijde). Vaše okolí je v podstatě odrazem vašeho vnitřního světa. Hluboká vnitřní hodnotová či spirituální změna bývá silnější než snaha použít nějakou rychlou fintu či berličku a tím se vcelku lacině dostat z mnohaleté duševní krize.

2. Dotahujte věci do konce – pokud o něco nebo o někoho skutečně stojíte, snažte se vydržet a udělat pro daný zájem opravdu všechno. Dnes je bohužel zvykem jít do všeho tak trochu napůl a při větších obtížích se vzdát. Mnoho lidí žije v současnosti podle hesla 6N: „Nedělám nikdy nic, nač nemám náladu!” Ovšem to je přístup, se kterým nelze vybudovat pracovní úspěch, finanční zabezpečení, úspěšný sportovní tým ani dobré manželství či hezké přátelství. Důkladně si vyberte cíl svého snažení, ale pak do jeho získání dejte všechno.

3. Dovolte si někdy udělat chybu! Ze všech stran je dnes na všechny lidi vyvíjen tlak, aby byli perfektní a nedělali chyby. Ale takový požadavek přece s lidskou bytostí nemá nic společného! Systém škol, firem i mnoha rodin je zbytečně až extrémně zaměřený na chyby, a tak se lidé bojí mluvit, být kreativní a proaktivní. Jenže bez chyb se v historii lidského rodu nikdy nic kloudného skutečně nevytvořilo. Zkuste sami (nebo společně se svými přáteli či s vaším koučem) jednoduché cvičení – odpovídejte schválně nesmyslně na jednoduché otázky a sledujte vlastní pocity a reakce po chybných odpovědích. Např. že hlavní město Slovenska je Paříž, slon je růžový a 3 + 2 je 18! Možná to zpočátku nepůjde tak snadno, ale nakonec ucítíte pravděpodobně až škodolibou úlevu.

4. Snažte se být proaktivní termostat místo reaktivního teploměru. Tedy sami vytvářejte situace, na které vaše okolí bude reagovat a přizpůsobovat se jim. Jakmile budete jen v roli člověka, který pasivně čeká a začne něco dělat, jen když se ho už věci bytostně dotýkají, těžko své osobní mentality hojnosti dosáhnete.

5. Mentalita hojnosti je samozřejmě myšlena jako stav mysli, ne a priori peněženka! Nicméně jsou to často propojené světy. Pokud se dokážete pozitivně naladit, můžete víc přitáhnout specifický druh energie, kterými peníze jsou. Výšku vašeho finančního příjmu ovlivňuje i vaše okolí – průměr platů vašich nejbližších přátel stimuluje a určuje výplatu i vás samotných.

6. Amatéři soutěží – profesionálové spolupracují. Tedy pro mentalitu hojnosti je výborné hledat