Input:

Manipulace a motivace - poznejte rozdíl

3.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

301
Manipulace a motivace – poznejte rozdíl

Jiří Pokorný

Nenechejte sebou manipulovat. Žijte a řiďte si život podle svého! Naučte se manipulátorovi účinně bránit, a tím současně posílit Vaši sebehodnotu a sebelásku.

Manipulace

Předchozí lekci našeho on-line kurzu jsme věnovali první části popisu jevu sebenenávist. Jedním z nejčastějších projevů lidí trpících extrémně sníženou sebehodnotou (sebenenávistí) je velmi časté používání manipulativních technik pro dosažení svých cílů.

Takže hlavním úkolem této lekce bude identifikovat lidi typu silový manipulátor a hlavně naučit se efektivní obraně vůči jejich opakovaným manipulacím. Je jasné, že člověk, který si s manipulací přicházející z jeho okolí neumí poradit, je vlastně takový obyčejný pěšák na šachovnici, s nímž někdo provádí svoje tahy. Tedy vlastně nežije vůbec svůj život a už vůbec se nedá říct, že svůj život řídí. To všechno je doprovázeno zdegenerovanou komunikací, zničenými či patologickými vztahy, ale především velkými emočními propady – smutky, frustracemi a zklamáními.

Praktické zvládnutí obrany proti manipulaci je vlastně jedna z nejlepších možných technik psychohygieny – část jevů, které nás emocionálně velmi trápí, úplně vymizí. A navíc vědomí toho, že jsme schopni zvládnout situaci, které jsme se dříve nedokázali vůbec postavit, to je skvělý nechemický a přirozený doping pro naši sebehodnotu a sebelásku!

Nejdříve je třeba stručně si definovat, co to vlastně manipulace je:

Manipulace je vzorec chování, kdy úmyslně obcházíme vědomí jiného člověka, útočíme na jeho podvědomí a tím se snažíme tohoto člověka dostat tam, kde ho chceme mít, aniž by si toho on sám všiml.

Pro znázornění si představme „ještěrku” – neboli manipulační vozík, který se používá v každém větším skladu. Řidič (manipulátor) přijede s vozíkem (manipulativní technika), zvedne bednu (manipulovaný člověk) a jednoduše ji přemístí na místo, kde ji chce mít. A samozřejmě ho vůbec nenapadne se bedny ptát, jestli se jí toto přemístění líbí a zda s tím souhlasí.

S manipulací se dnes setkáváme na každém kroku, nejrozšířenější je v byznyse, reklamě, politice, umění, v mikromagii, ale vyskytuje se bohužel i v soukromých vztazích. Sama o sobě není manipulace jev veskrze škodlivý, toto slovo má pro většinu lidí zbytečně výhradně negativní nádech. Do určité míry manipulace do života patří, lidé tyto hry hrají už tisíce let a další tisíce hrát ještě budou – nicméně podstatná je míra použití manipulace.

Jaké jsou hlavní výhody manipulace? Rychle a levně dosáhnu přesně toho, co potřebuji!

Zásadním negativem je ale právě přehnaná míra manipulace (nebo dokonce to, co je vlastní absolutním manipulátorům: do každého typu vztahu nejdu nikdy jinak než manipulací), to je jev, který vždy v dlouhodobé perspektivě vede ke zničení vztahu, ať už byl postavený jakkoliv.

Když se na četnost používání manipulace v průměrném vzorku populace podíváme pohledem sociologa, uvidíme následující rozložení:

Nikdy nemanipulující člověk – 17 % populace

To jsou lidé, kteří do každé komunikace vstupují naprosto otevřeně, tak zvaně na férovku. Každému natvrdo řeknou, co si myslí, a často mají i pravdu – nicméně to vede k tomu, že zůstávají v pracovní i soukromé rovině osamoceni.

Občasně manipulující člověk – 75 % populace

To je vlastně většina z nás. Manipulaci použijeme v situaci, když máme pocit (někdy oprávněný a někdy ne), že otevřený argumentační či motivační přístup by nefungoval – nebo na něj nemáme čas či jiné zdroje. Rozumně využitá občasná míra manipulace vztahy neničí, naopak často je „kořením života”.

Totální silový manipulátor – 8 % populace

To jsou lidé, kteří jsou pro své okolí opravdu nebezpeční. V každé situaci si počínají manipulativně, nechtějí vlastně jinak. Ve skrytu duše jim rezonuje myšlenka: „Kdybych si otevřeně a na rovinu řekl, co chci, o co usiluji, tak mě druhá strana odmítne. Já jsem looser a nemám právo dostat, co potřebuji.” Takže raději manipulují, a tím, že to dělají neustále (a mnoho let), tak jsou v této činnosti opravdu výborní.

Nejčastější manipulativní techniky

Je jich mnoho, tady uvádíme ty nejčastější. Možná vás překvapí, co všechno je vlastně manipulace.

1. Navozování pocitu viny

Projevuje se neustálým podsouváním viny za různé věci druhým lidem, ironií a sarkasmem („zvláštní poznámky”.) Jedná se o oblíbenou techniku manipulátorů. Cílem je přimět druhou stranu, aby se v dané situaci začala cítit tak mizerně, že raději vyhoví tomu, co se po ní chce.

2. Zneužívání morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb

Lidé, kteří často mluví o morálce, mají také nejednou blízko k manipulaci. Skutečně morálně nastavení lidé totiž o morálce nemluví, oni tak prostě žijí. Manipulátor naopak výroky typu: „to není v pořádku, to se nedělá, to není správné, morální apod.” a „omíláním” všeobecných morálních zásad nutí druhé udělat to, co vyhovuje hlavně jemu!

3. Zbytečný časový tlak na jiné lidi, aby udělali chybu

Snaha tlačit na někoho, aby se rozhodl „tady a teď” (přestože věc nijak nespěchá), je často motivována snahou dotlačit nepozorovaně někoho tam, kde ho chci mít – a kam by, po zralé úvaze, sám nešel.

4. Překrucování a dezinterpretace výroků druhých

To jsme všichni určitě mnohokrát zažili – někdo mluví o tom, co řekl někdo jiný, trochu původní výrok pozmění (aby vyhovoval jeho konečnému záměru) a tzv. ho posílá dál – posouvá opět nenápadně ostatní lidi manipulativně jako figurky po šachovnici.

5. Přehnané užívání lichotek, dárků a úsluh

Ano, je přirozené a správné otevřeně a upřímně druhým lidem projevovat zasloužené uznání, nicméně manipulativní je využívat tyto příležitosti jako nástroje k zavazování jiných lidí. Dárek, služby či uznání nejsou poskytovány se záměrem druhému člověku udělat radost, ale naopak dopředu jsou zamýšleny jako investice (závazek), která jednou bude vybrána pro osobní prospěch