Input:

Buďte sami sebou

10.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1001
Buďte sami sebou

Jiří Pokorný

Budete-li vědomě potlačovat výraznou část sebe sama, hrozí Vám spousta zbytečných až nevysvětlitelných ostrých konfliktů. Dovolte si proto „zakázané” věci udělat, opravdu se Vám uleví. Objevte své informační zlato.

Osobnostní stín

V této lekci se budeme věnovat skryté části naší osobnosti – budeme se dotýkat vlastního stínu. Je to něco v nás, co skrýváme, potlačujeme a o čem si nechceme přiznat, že i toto je naší součástí. Přitom právě tato část osobnosti pro nás skrývá mnohá pozitiva i nebezpečí. (Jako první a podrobně popsal fenomén osobnostního stínu jeden z otců zakladatelů moderní psychologie – C. C. Jung.)

Budeme-li vědomě potlačovat výraznou část sebe sama, hrozí nám spousta negativních důsledků. Pokud vytěsníme silou a rozumem tyto pro nás nepříjemné vlastnosti, přesunuje se potlačený stín naší osobnosti do skrytých částí naší mysli (podvědomí a nevědomí) a začne se chovat značně nepředvídatelně a destrukčně. Najednou je kolem nás mnoho zbytečných až nevysvětlitelných ostrých konfliktů. Nebo nás tato silně zatlačená část osobnosti nutí do nějaké formy nemoci (psychické, fyzické, psychosomatické) – je to vlastně nějaká forma útěku kvůli nevyslyšení stínu.

Další častou negativní reakcí potlačeného stínu je reaktivní samota. Tedy stav, kdy sice je kolem nás hodně lidí, ale my se přesto cítíme zoufale osamoceni. Nikdo nám zdánlivě nerozumí, všichni kolem nás nám připadají jako cizinci, vlastně takoví Marťani. Reaktivní samota je totiž protireakce našeho potlačeného stínu, část naší osobnosti nás tak vlastně izoluje od okolí. V neposlední řadě se v nepřijetí vlastního stínu objevují silné pocity marnosti, všechno nám připadá zbytečné, věci jsou fatalisticky dávno pro nás špatně rozhodnuté, zbývá jen bezmocně rezignovat a čekat.

Dalším, někdy stěží uvěřitelným, projevem potlačeného osobnostního stínu je schopnost často a opakovaně vidět v lidech kolem nás to, co v sobě potlačujeme. Přitahujeme si podvědomě (psychologicky se to nazývá projekce, projektujeme nezpracované vlastní potřeby do jiných lidí) osoby, které mají vlastnosti, jež si sami díky potlačené části osobnosti nedopřejeme. Tito lidé se kolem nás přímo „rojí” a svými typickými projevy vlastností (které sami sobě nedovolíme) nás velmi rozčilují a iritují. Je to takový zvláštní začarovaný kruh – neodolatelně si tyto lidi k sobě přitahujeme, a současně se nad nimi velmi emotivně vztekáme.

Potlačený osobnostní stín, „zlá” část nás samých (malý Hitler v nás) má v sobě velké možnosti z hlediska toho, co nám chybí do skutečné celistvosti. Pokud si totiž věci „zakázané” dovolíme udělat, teprve pak jsme skutečně úplní. Následuje obrovská úleva spojená s vědomím, že jsme opravdu vyrovnané přijaté celistvé osobnosti. Náš stín je v podstatě plný něčeho, co můžeme nazvat informačním zlatem. Naučíme-li se ho pojmenovat, zjistíme, co nám chybí ke štěstí a ke klidu. Tedy toto téma je více než vhodné do našeho kurzu psychohygieny.

Nejlepším způsobem jak zjistit, jestli téma vytlačení vlastního stínu je skutečně vaše, je vyplnit si tento krátký test – zkuste z následujících projevů potlačeného osobnostního stínu označit ty, které se vás reálně týkají. A buďte k sobě upřímní! Dospělý člověk ví, že lhát si do vlastní kapsy je nesmysl. Obodujte i míru četnosti výskytu uvedených projevů:

0 – nikdy nepociťuji

3 – občas pociťuji

5 – často pociťuji

cítím se osamocen …....................

rozčilují mě lidé …....................

cítím se neúplný …....................

mám chronické bolesti a nemoci …....................

jsem rezignovaný a velmi smutný …....................

kolem mě je hodně konfliktů …....................

celkem ….................... bodů

Je váš součet vyšší než 15 bodů? Nebo dokonce vyšší než 20 bodů? Nebo jste zjistili, že se vás většina vyjmenovaných projevů netýká, ale u jednoho či dvou byste sami sobě udělili mnohem více bodů, než je uvedený strop 5? Pak je práce s vlastním stínem skutečně vaše téma. Zkusíme tedy společně zjistit, jak přesně vypadá váš osobnostní stín, který nedostal svůj potřebný prostor a zlobí a zlobí.

Tuto jednoduchou diagnostiku postavíme na tom, že se pokusíte pojmenovat člověka, který vás extrémně rozčiluje. A především musíte přesně označit jeho konkrétní projev, který ve vás tuto silnou a nepříjemnou emocionální odezvu způsobuje. Tam je pro vás to informační zlato – tento iritující projev jiného člověka je pravděpodobně to, co nedopřejete sami sobě. Je nejvyšší čas to udělat.

Příklad A

Vadí vám lenost u jiných lidí.

Zpráva pro vás: lenost má v košíku pomyslné zlato – relaxaci, zábavu, klid; to zřejmě nyní ve svém životě zanedbáváte. Vaše psychika je rozčílena, když u druhých vidíte nicnedělání, protože je sama tolik přetížená. Dělejte s tím něco, jinak syndrom vyhoření „klepe na vrata”. Vaše vrata!

Příklad B

Vadí vám nevlídní, odměření lidé.

Zřejmě tedy silou potlačujete tuto vlastnost u sebe. Zpráva pro vás: jste vlídní i tam, kde máte být nevlídní, vaše vstřícnost a empatie jsou přehnané. To pak způsobuje mimo jiné to, že jste nakonec nevlídní na ty, na které máte být milí, což může za nerovnováhu vašich vztahů. Změňte to, než bude pozdě!

Vyjmenujte čtyři lidi, kteří vám svým chováním hodně vadí, vzbuzují ve vás ostré negativní nálady. Ke každému jménu napište přesně, čím konkrétně vás rozčiluje.

Jméno Vlastnosti
1)                                                                       
a)                                                                       
2)                                                                       
b)                                                                       
3)                                                                       
c)                                                                       
4)                                                                       
d)                                                                       

Návod na zpracování projektovaného stínu

Rozpracujte zjištěné informace z předchozího cvičení pomocí dále uvedených otázek. Zajímat nás budou především vlastnosti a chování, které jste uvedli – jména jsou spíše druhotná. Smysluplné je pracovat spíše systematicky, jít po logice emocí, nějak ublíženě a nesmyslně řešit jiné osoby. Zpracujte cvičení – v otázkách každou jednu vlastnost samostatně.

1) Vidíte tuto iritující vlastnost i na dalších lidech? Rozčiluje vás i u těchto jiných osob?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2) Jaké další vlastnosti tito lidé mají kromě té pro vás rozčilující? Nezkresluje vám tento jeden projev skutečný obraz daného člověka?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3) Co je kladného na uvedené vlastnosti? Zkuste nad tím skutečně poctivě přemýšlet, všechno má svůj rub a líc, na všem je něco dobrého i špatného. Vždyť rozhodující je nakonec míra a použití té reálné vlastnosti.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4) Jak tedy uplatníte pojmenovanou vlastnost ve svém životě? Zřejmě vám tato vlastnost skutečně chybí pro vaši celistvost.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Praktické příklady

Nyní si cvičení ukážeme na několika praktických příkladech.

Příklad 1

Uvedená vlastnost, která někoho silně zneklidňuje, až rozčiluje u jiných osob, bude v tomto prvním příkladu agresivita.

1) Vidíte tuto iritující vlastnost i na dalších lidech? Rozčiluje vás i u těchto jiných osob?

Řešení:

Projevená agresivita u konkrétního člověka XY ve mně vyvolává velmi nepříjemný pocit. Vím o dalších osobách, které projevily slovní agresivitu, a i tehdy mě to rozčilovalo. A ještě více mi samozřejmě vadí fyzická agrese, ale s tou jsem se setkal v životě jen málokdy. Agrese mi vadí, i když není směřována proti mně. Prostě mi vadí všeobecně, dokonce i když je menší, mimovolná a od neznámého člověka. Stačí mi, když do mě někdo nechtěně a nešetrně strčí v tramvaji. Už cítím silnou vnitřní emocionální odezvu (mám strach nebo vztek). Z těchto skutečností pro mě vyplývá, že agresivita mi prostě vadí v jakýchkoliv podobách u jakýchkoli lidí.

2) Jaké další vlastnosti tito lidé mají kromě té pro vás rozčilující? Nezkresluje vám tento jeden projev skutečný obraz daného člověka?

Řešení:

To je těžší otázka. Vybavuji si nejen daného konkrétního člověka, který mě svojí projevenou agresí tak rozčiluje, ale i ty ostatní. Zjišťuji, že tito lidé (když chvíli na jejich agresi zapomenu) mají mnoho kladných vlastností – jsou silní, rychle se rozhodují, jsou sebevědomí, úspěšní v práci i v seznamování s opačným pohlavím, důvěryhodní, jdou svou vlastní cestou. Když nad tím přemýšlím, vidím je teď trochu jinak, přesněji a rozhodně méně negativně. Jedna vlastnost, kvůli níž jsem se na ně předtím díval jednostranně, mi je skutečně zkreslila.

3) Co je kladného na uvedené vlastnosti? Zkuste nad tím skutečně poctivě přemýšlet, všechno má svůj rub a líc, na všem je něco dobrého i špatného. Vždyť rozhodující je nakonec míra a použití té reálné vlastnosti.

Řešení:

Přemýšlím, co je kladného na agresivitě.... Napadá mě, že když se nepřehání, zdravá agresivita dokáže dobře ochránit rodinu. Málokdo si na takového člověka dovolí, protože je vidět, že se dotyčný umí bránit a setkání s ním by mohlo být bolestivé. Zřejmě je to skvělá vlastnost i pro pracovní kariéru, dnes všude slaví úspěch odhodlání a schopnost dosahovat cílů. Takže zjišťuji, že zdravá agresivita má hodně pozitiv.

4) Jak tedy uplatníte pojmenovanou vlastnost ve svém životě? Zřejmě vám tato vlastnost skutečně chybí pro vaši celistvost.

Řešení:

A teď asi to nejtěžší! Jak něco, co jsem zatím odsouval, skrýval a potlačoval do svého osobnostního stínu, teď dostanu do svého života? Vždyť já se léta agresivity bál, a teď to sám mám dělat? Ale budu-li k sobě upřímný, musím říct, že mně opravdu chybí a lidi kolem mě toho zneužívají. Musím díky této vlastnosti konečně nastavit své osobní hranice těm, kteří mě zneužívají. Jasně, na začátek to možná bude ode mě neohrabané, hned to nebude uvěřitelné a fungující, ale zkusím to. A budu to pilovat. A kdy začnu s touto změnou? Samozřejmě, v některých situacích budu improvizovat, vše se nedá připravit, ale něco si můžu naplánovat už teď – dopředu:

  • vymezím se proti své matce a kolegovi z práce, kteří si ke mně dovolí cokoliv, po dobrém na mé námitky vůbec nereagují,

  • naplánuji si adrenalinový zážitek, který ve mně vyvolává strach a při kterém je potřeba mužská síla a agresivita (třeba 10 dní na jachtě ve Středozemním moři s dalšími čtyřmi chlapy),

  • zkusím navštívit komunitu, která se zabývá doplňováním chybějící mužské agresivity (dnes je takových organizací hodně, stačí jen hledat; výborné na tom je, že to