Input:

Mluvte nahlas o tom, co chcete

13.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1301
Mluvte nahlas o tom, co chcete

Jiří Pokorný

Snažte se v lidech vidět to lepší, zbytečně si nemalujte černé scénáře – síla pozitivní myšlenky je mocná. Zkuste přijmout ideu, že žijete v přátelském vesmíru.

Mentalita hojnosti

V rámci tohoto kurzu jsme se učili různé techniky psychohygieny, preventivní i reaktivní. Tedy ty, které děláme průběžně (jakoby do antistresové zásoby), ale i ty, které je dobré udělat hned po našem konkrétním emocionálním propadu. V této předposlední kapitole se budeme věnovat dlouhodobému až trvalému myšlenkovému nastavení, které lze nazvat „mentalita hojnosti”. Je to stálé, rozumné pozitivní nastavení bez známek dětské naivity. Schopnost víry, snění, hlubokého smyslu pro tajemno, ale i přijatého tušení všeho utrpení, které život přináší.

Štěstí si každý vyrábí sám, nemá smysl ho hledat pořád někde mimo nás. Je to vnitřní stav, nezávislý na vnějším prostředí. Ano, mnoho lidí dnes i nezaviněně trpí fyzickými, psychickými, finančními či vztahovými ranami až tragédiemi, ale přesto zkuste trénovat štěstí jako každou jinou dovednost.

Štěstí si přitáhneme tím, že se šťastně chováme!

Teď si jako inspiraci zkusíme popsat co nejvíce praktických tipů, myšlenek a činností, které vedou ke stavu mentality hojnosti:

1. Dlouhodobá mentalita hojnosti je lepší, než všechny techniky psychohygieny. Snažte se v lidech vidět to lepší, zbytečně si nemalovat černé scénáře, síla pozitivní myšlenky je mocná. Zkuste přijmout ideu, že žijete v přátelském vesmíru (opak znamená, že všude okolo vidíte nepřátele a čekáte od nich ránu – ta pak pravděpodobně opravdu přijde). Vaše okolí je v podstatě odrazem vašeho vnitřního světa. Hluboká vnitřní hodnotová či spirituální změna bývá silnější než snaha použít nějakou rychlou fintu či berličku a tím se vcelku lacině dostat z mnohaleté duševní krize.

2. Dotahujte věci do konce – pokud o něco nebo o někoho skutečně stojíte, snažte se vydržet a udělat pro daný zájem opravdu všechno. Dnes je bohužel zvykem jít do všeho tak trochu napůl a při větších obtížích se vzdát. Mnoho lidí žije v současnosti podle hesla 6N: „Nedělám nikdy nic, nač nemám náladu!” Ovšem to je přístup, se kterým nelze vybudovat pracovní úspěch, finanční zabezpečení, úspěšný sportovní tým ani dobré manželství či hezké přátelství. Důkladně si vyberte cíl svého snažení, ale pak do jeho získání dejte všechno.

3. Dovolte si někdy udělat chybu! Ze všech stran je dnes na všechny lidi vyvíjen tlak, aby byli perfektní a nedělali chyby. Ale takový požadavek přece s lidskou bytostí nemá nic společného! Systém škol, firem i mnoha rodin je zbytečně až extrémně zaměřený na chyby, a tak se lidé bojí mluvit, být kreativní a proaktivní. Jenže bez chyb se v historii lidského rodu nikdy nic kloudného skutečně nevytvořilo. Zkuste sami (nebo společně se svými přáteli či s vaším koučem) jednoduché cvičení – odpovídejte schválně nesmyslně na jednoduché otázky a sledujte vlastní pocity a reakce po chybných odpovědích. Např. že hlavní město Slovenska je Paříž, slon je růžový a 3 + 2 je 18! Možná to zpočátku nepůjde tak snadno, ale nakonec ucítíte pravděpodobně až škodolibou úlevu.

4. Snažte se být proaktivní termostat místo reaktivního teploměru. Tedy sami vytvářejte situace, na které vaše okolí bude reagovat a přizpůsobovat se jim. Jakmile budete jen v roli člověka, který pasivně čeká a začne něco dělat, jen když se ho už věci bytostně dotýkají, těžko své osobní mentality hojnosti dosáhnete.

5. Mentalita hojnosti je samozřejmě myšlena jako stav mysli, ne a priori peněženka! Nicméně jsou to často propojené světy. Pokud se dokážete pozitivně naladit, můžete víc přitáhnout specifický druh energie, kterými peníze jsou. Výšku vašeho finančního příjmu ovlivňuje i vaše okolí – průměr platů vašich nejbližších přátel stimuluje a určuje výplatu i vás samotných.

6. Amatéři soutěží – profesionálové spolupracují. Tedy pro mentalitu hojnosti je výborné hledat spojence, lidi, kteří vás inspirují a se kterými můžete díky synergickému efektu dokázat něco, co byste sami nezvládli. Nehledejte fantazijně nepřátele (oni, když budou chtít, tak si vás najdou sami), naopak vyhledávejte lidi, kteří pomohou vám nebo vy jim.

7. Soustředění pozornosti je rozhodující pro úspěch jakékoliv činnosti – kde je pozornost, je růst, kde není, je stagnace. Cílený úspěch vede přes neustálý boj s kontrolou vlastní pozornosti. (Většina lidí, kteří si stěžují, že nemají, co chtějí, to nemají právě proto, že to skutečně vnitřně silně nechtěli – nesoustředili pozornost jedním směrem, neomezili jiné věci, nepřinesli potřebnou oběť.) Je to stejné jako s péčí o květiny – pokud je nezaléváte, uschnou. Pokud je zaléváte málo, tak nějak přežívají. Ale pokud dostávají pravidelně dostatek vody a hnojiva či světla, pak krásně prosperují a rostou. A s naším soustředěním pozornosti na věci, činnosti, lidi nebo pocity je to úplně stejné.

8. Úspěšné myšlení jde k věcem, ne od nich! Pokud říkáme, co nechceme (tj. jdeme od věcí), programujeme se negativně, neboť naše podvědomí zápory ve slovech a ve větách nerozpozná; funkční je vyjadřovat, co opravdu chceme – tedy jít verbálně k věcem. Např. lepší je říkat si CHCI BÝT BOHATÝ, než NECHCI BÝT CHUDÝ. Mluvte nahlas o tom, co chcete, a ne pořád jen o tom, co nechcete! Je to dnes spíše výjimka, ale 100% zdravá a psychohygienická!

9. Emoční podpora vlastních cílů je nezbytná! Nepochybovat o svých cílech („nezabalit to sám se sebou”) je nutné. Je dobré vytvořit si ke svým cílům i svůj silný emoční příběh, který nás požene (např. malé dítě spadne v průměru 15 000 krát, než se opravdu rozběhne, ale nepřestane s opakováním, dokud se mu to nepodaří). Určování cílů a vytrvalost jsou hlavním nástrojem ke směřování vlastní mysli. Emoční příběh může být silný, pokud si již předem promítáte skvělý pocit, který se dostaví, až cíl zvládnete. A jak se za něj odměníte.

10. Pravidelné plánování a denní sebekontrola jsou pojistkou, aby vaše cíle nesemlela každodenní rutina a vnější tlaky, které často vychylují původní směr. Práce s cíli je jemné umění, které se dá naučit. Vhodné je si v diáři každý týden naplánovat schůzku „sám se sebou”, vypnout návykového autopilota, posílit fungující kotvy svého korábu, prožívat věci tady a teď – neodkládat své skutečné potřeby pořád kvůli něčemu jinému: „Až skončí tohle, tak se konečně budu soustředit na své štěstí.” Protože pořád přicházejí další „až”. Většina lidí si skutečně poctivě plánuje jen malou část svého života a často ještě k tomu tu méně podstatnou. Vlastní dovolenou pečlivě vybíráme – kde, za kolik, s kým, jak dlouho, s jakými očekáváními atd. A přitom to jsou jen dva týdny v roce. Co těch zbývajících 50?!

11. Lepší je trávit čas s pozitivním, byť mrtvým klasikem, než být v přítomnosti negativního živého člověka (např. raději si čtu Junga, než bych nesmyslně tlachal s otráveným kamarádem). Příklad platí samozřejmě pro lidi zabývající se psychologií, tedy tématem našeho celého kurzu, ale dle zájmů každého jde doplnit jakéhokoliv autora s velkou informační přidanou hodnotou pro ostatní.

12. Zůstaňte v přítomnosti! Většina štěstí přichází právě v této časové rovině. Mnoho lidí pořád řeší svoji minulost, nebo si naopak neustále maluje svoji budoucnost. Ale to hlavní je tady a teď! Většinou neschopnost žít v přítomnosti je spojená s nějakým strachem – něčím nezpracovaným z minula či s úzkostí z budoucna. Postavte se svému strachu – je to blok vašeho štěstí!

13. Zjednodušujte složité! Pokuste se nepropadávat do složitých konstrukcí neustálým košatěním dalších a dalších variant. Kolik zajímavých lidí už se obrazně řečeno utopilo v takových širokých formách uvažování! Snažte si vždy pojmenovat jádro věci, tu pravou podstatu a prioritu. Vyžadujte od svých kolegů, přátel, rodiny a dalších lidí, aby vyjádřili jejich postoj k tomu, co je důležité a co důležité není. Donuťte je jednat!

14. Udržujte pořádek! Ano, i tohle hraje roli v mentalitě